Bericht

Sluiten

Ontslag voorzitter en molenaar Dimitri Van Pelt

Sluiten

Sluiten

Walnotenpersing 2021


Meld jouw noten van nu digitaal aan !

Noten hier aanmelden.

Hoogstraten, 23 juli 2021

Geachte leden van vzw De Laermolen,


Met dit schrijven wens ik, Dimitri Van Pelt, wonende Karel Boomstraat 51 te 2320 Hoogstraten, momenteel vermeld in de statuten als lid en tevens voorzitter van vzw De Laermolen, met onmiddellijke ingang mijn ontslag in te dienen. Dit ontslag behelst zowel mijn functie als voorzitter van vzw De Laermolen, als mijn lidmaatschap van de vzw.


Zoals gesteld is dit ontslag met onmiddellijke ingang op vrijdag 23 juli 2021. Om de tegenstelbaarheid aan derden te garanderen eis ik dat er binnen de week een buitengewone Algemene Vergadering belegd wordt, dat de beëindiging van mijn mandaat door deze AV neergelegd wordt op de griffie en dat deze via de griffie in het Staatsblad gepubliceerd wordt. Ik zal dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden aangaande financiële of andere acties die uitgevoerd zijn tussen 23 juli 2021 en de datum van publicatie in het Staatsblad.


Gedurende 25 jaar, van bij de oprichting van de vzw in 1996, was ik lid. Ik werd 1 van de molenaars in de watermolen, een uniek monument wat we met een groep vrijwilligers volledig zonder winstoogmerk of persoonlijke verrijkingen hebben gerestaureerd.
We stonden zelfs met 4 mensen borg met onze persoonlijke grond of woning als onderpand om deze restauratie financieel mogelijk te maken. Daar deze borg als een zwaard van Damocles boven onze hoofden bleef hangen, hebben we uiteindelijk de molen verkocht aan Stad Hoogstraten, zodat de toenmalige eigenaar vergoed werd voor zijn gronden en de daarop gevestigde ruïne en dat de vzw uit de financiële zorgen was. Met de vzw namen we de molen echter wel voor 99 jaar in erfpacht en bleven we het beheer en het onderhoud van dit monument garanderen. We maakten van een bouwval terug een levende molen, waar ik fier op ben en met plezier jaren het voorzitterschap van op me nam. Je kan wel stellen dat de molen als een kind voor me is… of moet ik zeggen was…
Ik verlaat dan ook met pijn in het hart deze molen, maar voel me hiertoe genoodzaakt daar ik me niet meer kan vinden in de manier waarop er momenteel met de doelstellingen en de financiën omgesprongen wordt. Afspraken die gemaakt worden tijdens bestuursvergaderingen moeten dan ook op die wijze uitgevoerd worden en niet om ‘persoonlijke’ redenen terug aangepast worden, zeker niet als er financiële nadelen voor de vzw en de molen in deze aan verbonden zijn. Dit gaat voorbij aan de doelstellingen van een vzw, wat wel degelijke ‘zonder winstoogmerk’ in zich draagt en al helemaal geen persoonlijke verrijkingen toelaat. Deontologisch kan ik dit niet aanvaarden, wat voor mij reden genoeg is om met onmiddellijke ingang mijn ontslag in te dienen. Ja, we waren een kleine vzw en we werkten op vertrouwen, maar dit vertrouwen is voor mij nu zo geschaad dat het niet meer recht te breien is.

M’n excuses aan al de leden die wel rechtgeaard in hun schoenen staan… M’n excuses aan al de sympathisanten... Het gaat jullie goed, maar hier houdt het Laermolenverhaal voor mij op.


Groeten,


Dimitri Van Pelt


De Laermolen, Hoogstraten

Laatst bijgewerkt: 24-jul-21

© 2021 vzw De Laermolen